Accu’s

Accu
Welke accu is het meest geschikt?
Het antwoord is niet zo gemakkelijk en hangt mede af van de bereidheid geld uit te geven. Ruwweg zijn vijf soorten te onderscheiden. De tractie-accu en een aantal andere varianten buiten beschouwing gelaten.Startaccu:
Dit is verreweg de goedkoopste met dunne platen en kan gemakkelijk voor korte tijd hoge stroomsterkte afgeven. Langdurige of diepe ontlading is echter funest. Sterker nog, een startbatterij mag slechts voor 20% ontladen worden indien deze ook voor gebruikersdoeleinden wordt ingezet. De grenswaarde voor ontlading is een soortelijk gewicht van 1.26 en een voltage van 12,48.Gewone “auto”accu:
Eigenlijk ook een startaccu, maar met iets dikkere platen. Het meest toegepast maar minder geschikt voor langdurige langzame ontlading. Er kan prima op gestart worden. Naarmate hij langer voor verlichting, koelkast e.d. wordt gebruikt geldt voor de ontlading eigenlijk hetzelfde als hierboven beschreven. Bij diepere ontlading zal de levensduur bekort worden.Semi-tractie accu (geen gel):
Ook wel lichtaccu. Is ontworpen voor langdurige stroomafgifte (cyclisch gebruik). Kan dieper ontladen worden en daarom meer geschikt voor aan boord. Heeft dikke platen en daardoor minder geschikt voor hoge startstromen. Bij niet te zware startmotoren echter geen enkel probleem. Er bestaat een variant met een combinatie van dikke en dunne platen, waarmee ook zwaarder gestart kan worden. Toch geldt voor een lange levensduur een 50% ontladingsgrens. De grenswaarde is een soortelijk gewicht van 1,18 en een voltage van 12,12.Gel-accu:
In het Engels VRLA-battery. Een veilige droge accu. In plaats van als accuzuur is het elektrolyt geïmmobiliseerd als gel. Er ontstaan tijdens laden geen gassen die kunnen ontsnappen, met uitzondering van extreem hoge laadstromen. In dat geval treed een veiligheidsventiel in werking. Vandaar de aanduiding VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Kan langdurige ontlading aan – ontladingsgrens 70% à 80% – en kan relatief snel geladen worden.Spiraalcel- of droge accu:
Evenals de semi-tractie accu wel lichtaccu genoemd. De loodplaten zijn niet naast elkaar in een natte bak geplaatst, maar als rollen aangebracht. De rollen zijn gescheiden door een laagje in zuur gedrenkt glasvezel. De bak is zo droog, dat hij zelfs op z’n kant of ondersteboven geplaatst kan worden. Het type is behoorlijk all-round. Spiraalcel-accu’s kunnen voor korte tijd zeer hoge startstromen (CCA of Cold-Cranking-Amp) produceren. Daaronder verstaat men het aantal ampères dat een accu bij -17.8º C gedurende 30 seconden kan leveren zonder dat de spanning beneden 7.2V daalt. In Nederland wordt het type verkocht onder de naam Optima. De Optima “YellowTop” is het meest all-round; de Optima “RedTop” meer bedoeld als startaccu.

Contactslot

Bij een dieselcontactslot worden per sleutelstand de volgende contacten doorverbonden, waarbij “30” de accu-plus aansluiting is.Contact: 30 -15
Voorgloeien: 30 -15 -19
Starten: 30 – 17- 50a
boat_service_haarlem006008

Brandstof

De dieselbacterie is een organisme dat in dieseltanks kan voorkomen. Een bekende oorzaak en voedingsbodem is water in dieselolie. De afvalstoffen c.q. uitwerpselen van de bacterie zorgen voor een slijmerige smurrie die leidingen en filters kan verstoppen. Het is dus zaak om de tank vrij van (condens) water te houden. De kans dat dit gebeurt is het grootst bij een tank die contact maakt met de stalen romp. Dus zeker niet overwinteren met een lege tank. Ook een brandstofaanzuigpijpje dat niet tot de bodem reikt kan een oorzaak zijn. Het vuil en water blijft onderin de omdat het zwaarder is dan diesel. De dieselbacterie vindt het heerlijk. Je loopt de kans dat bij zware golfslag dit residu van vuil en water in één keer vermengd wordt met de schone brandstof en juist op dat ongelukkige moment voor motorstoring kan zorgen. Hetzelfde kan gebeuren bij direct wegvaren na het tanken. Ook dan is de brandstof lekker doorelkaar gehusseld. Een betere constructie is een aanzuigpunt in de bodem gecombineerd met een professioneel brandstoffilter/waterafscheider. Alle beetjes water en vuil worden direct uit de tank afgevoerd en in het filter afgevangen. Het water kan daar gemakkelijk worden afgetapt en bij regelmatige vervanging van het filterelement is er geen enkel probleem. Uw tank blijft in zo’n geval schoon. Verder kan ook nog gedacht worden aan een toevoeging die bacteriën bestrijdt of voorkomt, en de smurrie oplost. Bij het winter klaarmaken van uw boot voegen wij dan ook altijd wat van dit concentraat aan uw brandstof toe.

Dynamo

De volgende aansluitcontacten zijn beschikbaar:
B+ Batterij plus (laadstroom)
B- Batterij min
D+ Dynamo plus (laadstroomlampje en/of urenteller)
DF Dynamo veldsturing
D- Dynamo min
W Tacho aansluiting voor de toerenteller ook wel R,N,STA, of tach.
Dynamo download_bsh leerboek

 

 

boat_service_haarlem006010 boat_service_haarlem006009

 

 

Din klemaanduidingen download_bsh lijst

 

Controle punten download_bsh lijst

 

Startmotoren download_bsh leerboek

 

ANWB onderhoudswijzer download_bsh brochure

 

Gasveilig brochure download_bsh brochure